Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, ÅTVIDABERG 6:6 STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910813/009   (2)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA) (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅTVIDABERG 6:6

1/1/00 Karaktäristik och bedömning

De båda kyrkorna utgör en viktig del av Åtvidabergs bruksmiljö, vilken har ett mycket stort social- och industrihistoriskt värde med lång kontinuitet med bl a äldre arbetarbebyggelse, spannmålsmagasin från 1788, kruthus och kalkugn från 1800-talets mitt samt stadsplan och egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal.

Åtvids stora kyrka är en sällsynt välbevarad representant för de nygotiska kyrkor som uppfördes i naturmaterial i slutet av 1800-talet. Kyrkobyggnaden och den omgivande parken bildar en mycket tidstypisk helhet. Kyrkan är exteriört, med undantag av den lilla utbyggnaden vid sakristian, helt intakt sedan uppförandet. Den av ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantiikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantiikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift.