Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, BJÖRSÄTER 1:6 BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Björsäters kyrka, 29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRSÄTERS KYRKA (akt.), BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRSÄTER 1:6

1/1/00 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan tillsammans med framför allt kyrkogårdens äldre östra del utgör en homogen bebyggelsemiljö, där kyrkobyggnaden, bogårdsmuren, grindstolparna och grindarna är samtida och samkomponerad till en helhet.

KYRKOGÅRDENS äldre östra del med murar, grindstolpar, grindar samt äldre gravvårdar och växtlighet utgör ett mycket betydelsefullt inslag i kyrkomiljön. Det är tydligt att de större, mer påkostade gravarna ligger intill kyrkan och de speglar delvis socknens tidigare sociala struktur.

KYRKOBYGGNADEN: Kyrkorummet är sällsynt med sin speciella planform, det ovanligt utformade och välkomponerade koret med altarpredikstol, altare, ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantiikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantiikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/03 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Mycket högt kulturhistoriskt värde finns framför allt i hela det Gamla Norra kvarteret
och en mycket stora andel av gravmonumenten där. Högt kulturhistoriskt värde finns i
empiremiljön i Gamla Södra, men också i Nya kvarteret.
Mycket högt värde finns i ett stort antal enskilda vårdar främst i Gamla Norra kvarteret
men också i enstaka i Gamla Södra. Högt kulturhistoriskt värde finns dessutom i
enskilda vårdar i hela anläggningen.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER

Kvarter Gamla Norra, GN, Gamla kyrkogården, Gravplats nr 1 -104

Kulturhistorisk bedömning
Gammalt högstatuskvarter med mycket höga ku...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors 2003 och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.