Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvika kn, NY STOM 1:2 NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV Ny 140

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NY KYRKA (akt.)
Värmland
Arvika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NY STOM 1:2

1/22/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
NY SOCKENKYRKA, byggd i rött tegel i nygotisk stil 1889 efter ritningar av en av tidens mest uppmärksammade arkitekter Agi Lindegren, ligger vackert placerad på ett näs i Nysockensjön. Kyrkan står på kyrktomt, en äldre kyrkogård finns väster därom och en nyanlagd kyrkogård söder om den senare.
Kyrkans exteriör med karakteristiska stödjande strävpelare, brant skiffertäckt yttertak, hög koppartäckt tornspira på västtornet, spetsbågefönster, takkupor med smidesryttare mm är sedan uppförande i stort sett oförändrad och en god representant på tidens kyrkobyggnadsideal.
Interiören har sedan ren...

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Maria Linder, Värmlands Museum, 2003-06-16
Referensgrupp: Inge Bredin, Karlstads stift, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Lena Thor Värmlands Museum och Maria Linder, Värmlands Museum