Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvika kn, BRUNSKOGS STOM 1:14 M.FL. BRUNSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 394:6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNSKOGS KYRKA (akt.)
Värmland
Arvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRUNSKOGS STOM 1:14

BRUNSKOGS STOM 1:15

1/21/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
BRUNSKOGS KYRKA är uppförd på en medeltida kyrkplats och utgör tillsamman med intilliggande pastorsexpedition, församlingshem, sockenmagasin och andra ekonomibyggnader en samlad kyrkomiljö med framträdande läge i odlingslandskapet. Den murade kyrkan i nygotisk stil från 1878 förstördes av åskbrand 1972, och dess exteriör återställdes som en kopia. Arkitekt Jerk Alton har gett interiören en modern prägel med låga öppna bänkar, varma färger och stor orgelläktare. Altartavla av konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn, har en betydande påverkan av rummet. Kyrkan används i många sammanhang som ko...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp: Inge Bredin, Karlstads stift, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Lena Thor Värmlands Museum och Maria Linder, Värmlands Museum