Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Staffanstorp kn, NEVISHÖG 32:1 NEVISHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1571-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NEVISHÖGS KYRKA (akt.)
Skåne
Staffanstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NEVISHÖG 32:1

9/30/13 Karaktäristik och bedömning

Nevishögs kyrka och kyrkogård utgör en kulturhistoriskt värdefull månghundraårig miljö med en väl bibehållen äldre prägel. Kyrkan utgör ett tidsdokument som spänner från medeltid till 1800-talet. Den speglar en vanlig utveckling av en skånsk sockenkyrka genom sin tidigmedeltida grundläggning, torn och valv från senmedeltiden och 1800-talets kraftiga omdaning med nytt kor och stora korsarmar för att rymma den växande församlingen. Kulturhistoriska värden är kopplade till de vitputsade fasaderna med mönstermurad taklist, tornet med blinderingar och tinnar samt det röda tegeltaket som sammantagna är tidstypiska uttryck för tidens mede...

Läs mer i eget fönster

Jonna Stewénius