Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, RAMSJÖ 3:7 RAMSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4034-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMSJÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAMSJÖ 3:7

5/16/03 Karaktäristik och bedömning

Ramsjö kyrka har genomgått en rad förändringar av såväl exteriör som interiör och är därigenom ett gott exempel på hur olika stilrestaureringar förändrat en kyrkobyggnad. Det nuvarande kyrkorummet präglas således både av nyklassisk och nygotisk stilkaraktär. Exteriören har dock i stort sett varit oförändrad sedan 1870-talet med exempelvis bevarat falsat plåttak. Den äldsta kyrkogården vid kyrkan uppvisar tillsammans med skogskyrkogården en stor andel påkostade familjegravar.

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.

Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg