Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, PRÄSTGÅRDEN 4:1 LJUSDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4049-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUSDALS KYRKA (akt.), LJUSDALS KYRKA OCH SANKT OLOFS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTGÅRDEN 4:1

5/6/03 Karaktäristik och bedömning

Ljusdals kyrka och klockstapel bildar en bebyggelsemiljö vars gestaltning i huvudsak har bestått sedan mitten av 1700-talet. Kyrkorummet präglas dels av 1700-talets rokokoformer och dels av de tak-, vägg- och fönsterdekorationer som utfördes i medeltidsinspirerad jugendstil vid den stora restaureringen 1913-14. Interiören består av en rad komponenter av olika ålder som tillsammans bildar en välavvägd helhet. Klockstapelns konstruktion är byggnads- och teknikhistoriskt intressant. Kyrkogården närmast kyrkan uppvisar en stor mängd påkostade gravvårdar i sten och gjutjärn som är viktiga för kyrkogårdsmiljön. Den norra kyrkogården har b...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg