Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1 HEDESUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3854-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDESUNDA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1

5/5/06 Karaktäristik och bedömning

Hedesunda kyrka ingår i Riksintresse för kulturmiljövården (K807) vilket innebär att miljön har ett särskilt utpekat kulturhistoriskt intresse. Platsen för Hedesunda kyrka har kontinuitet åtminstone från 1200-talet. Portalen i gotländsk kalksten härstammar från medeltidskyrkan och återfinns som ingångsportal till tornet. Kyrkans byggnadskropp och exteriör har i stort sett kvar sin karaktär från 1770-talet, vilket även årtalet 1775 över västentrén förmedlar.

Interiören har årsringar från olika ombyggnationer och restaureringar, vilket visar på en historisk kontinuitet under flera århundraden. En av byggnadens äldsta bevarade delar...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Englund
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Erika Englund och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Englund
Länsmuseet Gävleborg