Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Perstorp kn, PERSTORP 21:6 PERSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1603-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PERSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Perstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PERSTORP 21:6

6/27/17 Karaktäristik och bedömning

Resterna av Perstorps gamla kyrkby ligger inkilade mellan stationssamhället söder om kyrkan och den för sitt sammanhang storskaliga bostadsbebyggelsen norr om kyrkoanläggningen. Lamellhusen vittnar, liksom Folkets Park strax sydväst om kyrkan, om modernismens rekordbyggeri och industrisamhällets snabba framväxt. Det gamla byområdets kulturhistoriska värden är, utöver kyrkan, knutna till den bevarade hembygdsgården med anor från 1700-talet och skolområdet, utbyggt från 1847 och fram till 1960-talet, traditionellt placerat i direkt anslutning till kyrktomten.

Kyrkogården, som växt fram i flera etapper från medeltiden till modern ti...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om Perstorps kyrka, Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember, Arkitekt SAR/MSA, Cert. sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Karakteriseringen har gjorts efter samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift.
Inventeringsdatum: 2016-05-03 Färdigställd rapport: 2017-06-27