Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, BJURÅKERS KYRKBY 16:1 BJURÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4044-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJURÅKERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJURÅKERS KYRKBY 16:1

3/26/04 Karaktäristik och bedömning

Bjuråkers kyrkas exteriör har genomgått få förändringar sedan den genomgripande utbyggnaden på 1740-talet och den är ett ovanligt välbevarat exempel på en kyrkobyggnad i rokokostil från 1700-talets mitt. Interiören har förändrats en rad gånger, men har genom inte minst den senaste restaureringen återfått mycket av sin ursprungliga gestaltning, där den ljusa färgsättningen framhäver de ursprungliga valven, typiska för släkten Romberg. Kyrkans klockstapel har en ålderdomlig form och är av stort byggnadshistoriskt intresse. Kyrkogården har utvidgats vid ett antal tillfällen, men de olika utvidgningarna är ännu relativt lätt avläsbara. ...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg