Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, VALBO KYRKA 1:1 VALBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3934-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALBO KYRKA 1:1

9/18/08 Karaktäristik och bedömning

Valbo kyrka redovisar en typisk bild av de svenska medeltida kyrkornas utveckling. Det ursprungliga kyrkorummet fick valv på 1400-talet och förlängdes på 1700-talet. Därefter ersattes den fristående klockstapeln av ett torn. Med de omfattande ombyggnaderna av den fasta inredningen på 1880- samt på 1950-talet ställer sig Valbo kyrka i raden av landets många kyrkor med en liknande historia. Detta gör att kyrkans tydligaste kulturhistoriska värden i första hand är lokala. Ett utmärkande inslag är dock att tornet sannolikt är ett av de tidigaste verken av Olof Tempelman, sedermera kunglig arkitekt och en av landets mest namnkunniga.

Inventerare: Martin Åhrén
Ansvar för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Martin Åhrén och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Martin Åhrén
Länsmuseet Gävleborg