Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HILLE 18:1 HILLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3930-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HILLE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HILLE 18:1

6/26/06 Karaktäristik och bedömning

Platsen för Hille kyrka har kontinuitet sedan medeltiden och i kyrkomiljön finns rester av ett sockencentrum bevarade. Kyrkans exteriör har bevarats med små förändringar sedan byggnadstiden. Kyrkorummet genomgick en omgestaltning i samband med 1902-års restaurering, då bl.a. valvmålningarna och stora delar av inredningen tillkom. Vid restaureringen år 1954 bevarades inredningen i stort sett intakt medan färgsättningen ändrades. Interiören ger ett harmoniskt och enhetligt intryck. Av E.A. Hedins många kyrkoinredningar i länet är Hille den enda som bevarats i närmast oförändrat skick.

Erica Englund, Länsmuseet Gävleborg