Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, STRÖMSBRO 34:1 STRÖMSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3941-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMSBRO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STRÖMSBRO 34:1

8/21/08 Karaktäristik och bedömning

Strömsbro kyrka är en viktig byggnad i Riksintresset för kulturminnesvården Strömsbro, Gävle stad (K801) och har ett miljöskapande värde med sin centrala placering utmed Strömsbrovägen. Exteriören präglas av 1930-talets omvandling då kyrkan fick ett modernt uttryck, avskalat från nygotikens stildrag. Utbyggnaden från 1990-talet är också anpassad till denna enkla stil utan dekorativa detaljer. Interiört är den nygotiska epoken mer framträdande och visar sig främst i den dekorativt utformade pelarkonstruktionen, i korfönstrets form och korets fasta inredning. Takets form och kassettindelning, de skivklädda väggarna samt bänkinredninge...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Åberg
Ansvar karaktäristik och bedömning: Erika Åberg och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Åberg
Länsmuseet Gävleborg