Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 RENGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3992-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RENGSJÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10

4/7/05 Karaktäristik och bedömning

Rengsjö kyrka ligger väl exponerad på en höjd i samhället och ingår i en kyrkmiljö som är en del av riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkobyggnadens exteriör är välbevarad från byggnadstiden och har med undantag från byte av takmaterial i stort sett bara genomgått underhållsåtgärder under tidens gång. Karaktäristiskt för byggnaden är att tornet är placerat på norra långsidan, något som är mindre vanligt.

Medan exteriören är välbevarad sedan slutet av 1700-talet har interiören genomgått flera förändringar. De två största restaureringarna som lämnat tydligast spår skedde 1926 och 1968. Förändringarna har skett p.g.a. praktiska...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Englund och Ulrika Olsson
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Erika Englund, Ulrika Olsson och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Englund
Länsmuseet Gävleborg