Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, ORE PRÄSTGÅRD 1:1 ORE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ore2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORE KYRKA (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ORE PRÄSTGÅRD 1:1

10/25/06 Karaktäristik och bedömning

• Kyrkomiljön vid Oresjön är synnerligen känslig för förändringar.
• Kyrkogårdsinventering krävs för klassning av de kulturhistoriskt mest värdefulla gravarna.
Nämnas skall graven över brukspatronsläkten Clason från Furudal, med sarkofag i gjutjärn.
• Prästgårdsbyggnadernas betydelse för förståelsen och upplevelsen av miljön.


För hela den kulturhistoriska bedömningen se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift
Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin, en ytterligare bearbetning gjordes av Rolf Hammarskiöld 2006-10-25