Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnosjö kn, ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2 ÅSENHÖGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

åsemhögakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSENHÖGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Gnosjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A har genom sitt välexponerade läge varit kyrkogårdens
mest statusfyllda kvarter och präglas av ett stort antal äldre vårdar.
Det har rört sig om ett renodlat köpegravskvarter. Den ursprungliga
karaktären med grusbäddar och häckar är idag utslätad och återstår
bara som spillror i form av ett par grusgravar, dessa är dock av värde
att vidmakthålla i pedagogiskt syfte. Den förnämsta platsen vid kyrkogårdens
huvudingång har förbehållits en stor kyrkoherdegrav och
brukspatronen vid Marieholms bruk, socknens mest framträdande
personer. Dessa och ytterligare en grav har stenramar som på nytt
borde läggas i grus för att åt...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.