Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, REFTELE 7:1 REFTELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Reftelekkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REFTELE KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

REFTELE 7:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter I – XIII
Nya kyrkogårdens södra del är gamla köpegravskvarter från 1882,
vilka genom stora förändringar från mitten av 1900-talet idag har
en övervägande efterkrigstida karaktär. Huvudintrycket utgörs av
sammanhängande gräsytor med rader av tidstypiska låga vårdar,
vilket kännetecknar fl era svenska kyrkogårdar. I västra hälften har
gravarna rygghäckar som bildar mindre rum, dessa strukturer har
ett gestaltningsmässigt värde. Det kulturhistoriska värdet ligger
främst i de äldre familjegravar som fi nns utmed kyrkogårdsmurarna.
Dessa gravars påkostade vårdar från tidigt 1900-tal ger området
ett historiskt djup och e...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.