Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, KRÅKSHULT 7:1 KRÅKSHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_5053.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKSHULTS KYRKA (akt.), KRÅKSHULTS KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

KRÅKSHULT 7:1

9/1/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKAN
Kråkshults kyrka är en ovanligt välbevarad sengustaviansk landsortskyrka, uppförd 1801-02. Kyrkan har förändrats ytterst lite under åren och visar idag en hög autenticitet i såväl exteriör som interiör, både vad gäller bevarad utformning, material, inventarier och inredning.

De gustavianska dragen uttrycks i exteriören främst genom fasadernas enkelhet, den tillbakahållna artikuleringen samt i materialval såsom vitkalkad slätputs, skivtäckt plåt och spån på lanterninen. Dessa är värdefulla karaktärsdrag och därför är det viktigt att material och hantverksmetoder kopplade till dessa delar väljs på ett kulturhistoriskt korrekt...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jonas Haas (Jönköpings läns museum); Christine Hederström (Länsstyrelsen i Jönköpings län).

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av kyrkogården i dess helhet

Kråkshults kyrkogård anlades 1801-02, i samband med att den nya kyrkan uppfördes. Kyrkan
och kyrkogården uppfördes på ny mark, några äldre lämningar finns alltså inte på kyrkogården.
För att få tillräckligt grävdjup fylldes dessutom marken ut med sand. Kyrkogården har i modern
tid utvidgats mot öster, genom ett utvidgningsförlag av Johannes Dahls arkitektfirma i Tranås
från år 1945. Nya kyrkogården i öster invigdes 1955.
Kråkshults kyrkogård är en typisk landsortskyrkogård med en äldre del och en ny utvidgning.
Typiska karaktärsdrag för landsortkyrkogården är trädkranse...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapporter har utförts av antikvarie Jonas Haas vid Jönköpings läns museum. Rapporterna
finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns museum samt på
respektive kyrklig samfällighet.