Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, VIREDA 4:1 VIREDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Vireda kyrka 27 april 2004 (13).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIREDA KYRKOGÅRD (akt.), VIREDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

VIREDA 4:1

12/16/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKAN

Vireda kyrka är en av fjorton bevarade träkyrkor från medeltid i Sverige. Av de tre återstående i Jönköpings län är Vireda kyrka den som är bäst bevarad. Fram till 1700-talet var den timrade träkyrkan den vanligaste kyrkotypen i skogstrakterna men under 1700- och 1800-talet revs de allra flesta varför det fåtal som är bevarade har ett mycket stort kulturhistoriskt värde.

Vireda kyrka utgör tillsammans med den gamla skolbyggnaden på andra sidan vägen ett naturligt sockencentrum vid korsningen av två landsvägar, och utgör från väster ett blickfång i kulturlandskapet.
Kyrkan präglas av dess enkla ursprungliga volym av långhu...

Läs mer i eget fönster

Jonas Haas / Jönköpings läns museum, Christine Hederström / Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jonna Stewenius / Linköpings stift

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Vireda kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Kyrkogården har på ett typiskt sätt
utvidgats under åtminstone två etapper - 1857 och 1911. Karaktärsskapande delar på
kyrkogården är den kallmurade stenmuren som går runt hela kyrkogården, den relativt jämna
trädkransen av storväxta exemplar av lönn och lind, samt systemet av grusade gångar som
förbinder kyrkogårdens olika delar med varandra. Samtliga kvarter är numera gräsbevuxna.
Endast en bevarad grusgrav finns kvar – över kyrkoherde Lindberg från 1929, denna har idag
närmast ett pedagogiskt värde.
Den äldre delen av kyrkogården - den västra, närmast kyrkan - utmärker...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapporter har utförts av antikvarie Jonas Haas vid Jönköpings läns museum. Rapporterna
finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns museum samt på
respektive kyrklig samfällighet.