Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, LOMMARYD 5:1 LOMMARYDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

PICT0003.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOMMARYDS KYRKOGÅRD (akt.), LOMMARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

LOMMARYD 5:1

6/9/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKAN

Lommaryds kyrka uppfördes 1894 som en ersättning för den mindre och äldre kyrkan med medeltida ursprung på samma plats. Bortsett från bevarade inventarier finns idag inga spår kvar från denna kyrka. Arkitekten Ludvig Petersson gjorde den nya kyrkan i en romansk stil för att anknyta till den äldre kyrkan på platsen.

Kyrkans yttre stil- och karaktärsdrag är välbevarade och ett representativt exempel på det sena 1800-talets historiserande kyrkobyggande, därtill med en stomme och fasadmaterial av röd, rustikt huggen tranåsgranit. Få förändringar har ägt rum vad gäller dess exteriör varför det finns en stor autenticitetskänsla ...

Läs mer i eget fönster

Jonas Haas / Jönköpings läns museum, Christine Hederström / Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jonna Stewenius / Linköpings stift

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av kyrkogården i sin helhet

Lommaryds kyrkogård har medeltida kontinuitet även om inget av detta idag är synligt ovan
mark. När den nuvarande kyrkan uppfördes 1894 nyanlades också kyrkogården och det mesta
lades då om. Den ursprungliga omgärdningen och äldre uppdelningen i tre kvarter finns ännu
kvar. De inre delarna av kvarteren har däremot successivt förändrats under 1900-talet och
präglas nu i de flesta fall av en enhetlig struktur av rygghäckar.
Kyrkogården är omgärdad av en enhetlig stenmur med smitt räcke. Den är uppförd med
stenblock av samma sten som kyrkans röda granit. Denna liksom järnrä...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapporter har utförts av antikvarie Jonas Haas vid Jönköpings läns museum. Rapporterna
finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns museum samt på
respektive kyrklig samfällighet.