Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, BÄLARYD 1:12 BÄLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kopia av Bälaryd kyrka, 27 april 2004 (3).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄLARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄLARYD 1:12

12/16/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKAN

Bälaryds kyrka har ett medeltida ursprung och är troligen uppförd omkring 1100-1200-talet. Kyrkans nuvarande utseende härrör i stora drag från 1700- talets mitt och början av 1800-talet då kyrkan utvidgades och byggdes om.

Stora delar av kyrkans äldsta historia är ännu outforskad, men takstolen och långhusets murverk och grund har fortfarande mycket autentiskt material från dess uppförande – dessa har ett stort värde som källmaterial om kyrkans äldsta historia och därmed viktiga ur bevarandesynpunkt. Andra karaktäristiska särdrag kopplade till dess äldsta historia är sadeltakets branta lutning (över långhuset), långhusets t...

Läs mer i eget fönster

Jonas Haas / Jönköpings läns museum, Christine Hederström / Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jonna Stewenius / Linköpings stift