Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvsbyn kn, ÄLVSBYN 25:41 ÄLVSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älvsby.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVSBY KYRKA (akt.)
Norrbotten
Älvsbyn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

ÄLVSBYN 25:41

3/26/02 Karaktäristik och bedömning

Den samlade miljön med kyrkstaden inpå kyrkan är karaktäristisk för övre Norrland. Kyrkan är den yngsta av länets sex korskyrkor. Kyrkorummet präglas av korsformen, med tresidiga läktare, flackt tunnvalv, som i samklang med de ljusmålade träytorna och smårutigt spröjsade fönstren ger rummet ett varmt uttryck. Bänkinredningens slutna karaktär och orientering mot korsmitten förstärker kyrkans korsform.
Bärande karaktärsdrag

kyrkomiljön med den björkplanterade kyrkogården och det obrutna sambandet med kyrkstaden
de två epoker som avtecknar sig i kyrkans exteriör där den ursprungliga korskyrkan avtecknar sig under sena 1800-tale...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Agneta Engström Norrbottens museum, Jeanette Aro och Ann-Christine Burman Länsstyrelsen i Norrbottens län Rapport; Jeanette Aro.