Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalix kn, MORJÄRV 3:115 MORJÄRVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

morjärv.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORJÄRVS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kalix

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

MORJÄRV 3:115

10/24/02 Karaktäristik och bedömning

Arkitekturhistoriskt speglar kyrkan det tidiga 1900-talets fria behandling av
klassicismens formspråk med en interiör som är en god företrädare för
1920-talsklassicismen. Exteriört är den sin tids främsta norrländska exempel på
en klassicism som är på väg mot en mer abstrakt arkitektur.
Att särskilt beakta i förvaltning och användning
• huvudentréns markering av kyrkans höjdläge
• den nästan oförändrade exteriörens förenklade klassicism med huskropparnas
adderade geometriska former
• interiören är ett värdefullt exempel på den s.k. 20-talsklassicismen med
det tydliga bärverket i pilastrar, bjälklag och valv, valvens och tak...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jennie Sjöholm Norrbottens museum, Jeanette Aro och
Ann-Christin Burman Länsstyrelsen i Norrbottens län
Rapport: Jeanette Aro.