Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, TOFTA 27:1 TOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1386-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTA KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TOFTA 27:1

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Tofta kyrkoanläggning
Tofta ingår i ett kulturlandskap med anor från förhistorisk tid, något som påvisas av
att en mängd stenåldersfynd ska ha hittats i kyrkans absoluta närhet. Byn har delvis
kvar karaktären från tiden före enskiftet, med bebyggelsen tätt samlad söder om Ängahusvägen.
Till den ålderdomliga prägeln bidrar att den gamla byvägen ännu är grusad,
och att flera gårdar har bevarade 1800-talslängor. De har sedan blivit tillbyggda och
omgjorda under 1900-talet, vilket visar på kontinuiteten av ett storskaligt jordbruk.
Kyrkan, sockenstugan, skolan och vaktmästarbostaden finns kvar ...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Tofta kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember (handläggare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2014-11-17 Färdigställd rapport: 2015-06-26