Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, ÖSTRA FORS 68:1 FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

fors1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTRA FORS 68:1

5/2/05 Karaktäristik och bedömning

Kapellet i Malungsfors tillhör gruppen av nya kyrkor som tillkom i landet under 1920- och 1930-talen. Dessa kyrkor har gett uttryck för en banbrytande kyrkoarkitektur oftast präglad av både klassicism och funktionalism, vilken utgjort en plattform för den efterföljande utvecklingen inom modern kyrkoarkitektur.

Kyrkobyggnaden är den yngsta av Malungs kyrkor. I sin utformning förenar kyrkan inslag från olika stilperioder samt traditionell kyrkoarkitektur med nytänkande. De från varandra fristående klockstapel och kyrkobyggnad är en traditionell lösning vid mindre kyrkor. Att placera stapeln i axel med långhusets vapenhus och utnyt...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referens-grupp utsedd av Västerås stift
Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin.


Färdigställd: 2005-05-02