Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, ANNELÖV 51:1 ANNELÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1364-002.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANNELÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANNELÖV 51:1

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Annelövs kyrkoanläggning
Annelövs kyrka ligger omgiven av jordbruksmark och villabebyggelse av varierande
ålder. En ännu fungerande skola gränsar till kyrkogården. Kyrkan och dess kyrkogård
utgör en plats med medeltida anor, som visar på det gamla sockencentrat. Annelöv
bildades som radby under medeltiden och har i huvudsak bevarat samma utsträckning
längs vägarna.

Kyrkogården är omgärdad av lindar, häckar och mot landsvägen en mur
sammanbyggd med ekonomibyggnaden. Kyrkogården med en tydlig gravindelning
med buxbom och singelgångar enligt sent 1800-tals ideal, är välbevarad och typisk fö...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Annelöv kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson (rapportförfattare, inventering och foto), Arkitekt SAR/MSA,
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden, JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg
042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2014-11-10 Färdigställd rapport: 2015-06-26