Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kävlinge kn, HOFTERUP 34:1 HOFTERUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1381-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOFTERUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Kävlinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HOFTERUP 34:1

5/29/17 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Hofterups kyrkoanläggning
Hofterups kyrka ligger i ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap, vars struktur har tillkommit genom skiftesreformerna. Kyrkan ligger isolerat mellan det tätbebyggda villasamhället i norr, och de öppna markerna med glest placerade gårdar i söder, vilket gör att kulturlandskapets utveckling lätt kan avläsas. Den gamla kyrkbyn kring kyrkan är numer upplöst med ett fåtal bevarade gårdstomter längs Byastugsvägen och Hofterups kyrkväg, och väster om kyrkan en äldre skola, som byggts till och gjorts om till kyrkstuga. Viktiga miljöskapande värden bärs av de träd, inte mins...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Hofterups kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember (handläggare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Karakteriseringen har gjorts efter samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift.
Inventeringsdatum: 2014-10-03 Färdigställd rapport: 2017-05-29