Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, STAFSINGE 26:1 STAFSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2005-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STAFSINGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

STAFSINGE 26:1

10/18/06 Karaktäristik och bedömning

STAFSINGE KYRKA är högt belägen på en ås nära Falkenbergs stadsgräns, med omgivande odlingslandskap som är typiskt för kustbygden. Kyrkan uppfördes på ny kyrkplats och ingår i en fornlämningsrik miljö. Kyrkogården närmast kyrkan inhägnas av kallmurade stenmurar, kantade av träd, med smidesgrindar. I kyrkogårdens norra del finns ett vitputsat bisättningsrum. På kyrkogården i väster finns en minneslund med parkliknande karaktär och i söder ytterligare en kyrkogård.

Den vitputsade stenkyrkan uppfördes 1862-65 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekten Albert Theodor Gellerstedt och utgör en av få kyrkor av hans hand. Byggmäs...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).