Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7 HÄGGENÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4214-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGGENÅS KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkomiljön präglas av det påfallande avskilda läget från annan bebyggelse. Genom att byggnader och stigportar är väl sammanhållna med färgsättning och materialval förstärks miljöns monumentala och öppna karaktären.

Utvändigt är kyrkan ett spännande exempel på smakförskjutningen under 1800-talet där lanterninen och spiran från 1877 passade mer i smaken än att behålla och reparera den gamla låga lanterninhuven. Rundbågfrisen längs långhusväggarna är troligen ett spår från samma tid, liksom plåttaket som fick ersätta det ursprungliga spåntaket.

Den högklassiga originalinredningen utförd av lokala hantverkare är tidstypisk och G...

Läs mer i eget fönster

Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.