Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, JÄRSTA 1:21 MARBY NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4209-002.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARBY NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTA 1:21

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Marby nya kyrka uppfördes 1863-1866 på en ny kyrkplats någon kilometer från den medeltida kyrkan. Kyrkan utgör tillsammans med kyrkogården en väl sammanhållen miljö.

Kyrkans sedan byggnadstiden föga förändrade exteriör är en god representant för den nyklassicistiska sockenkyrkan med drag av nyrenässans och medeltidsinspiration i detaljerna. Nord- och västportalen är ursprungliga, den södra breddades 1979 i samband med en handikappanpassning.

Interiören har en väl sammanhållen prägel av nyklassicismens stilideal och färgsättning. Inredningen är bevarad från byggnadstiden såsom läktare, läktarbarriär, predikstol, altaruppsats, a...

Läs mer i eget fönster

Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.