Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, LOCKNE PRÄSTBORD 1:2 LOCKNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4130-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOCKNE KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOCKNE PRÄSTBORD 1:2

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Lockne kyrka, uppförd på 1790-talet, utgör tillsammans med den äldre delen av kyrkogården runt kyrkan, sockenstugan och kyrkstallarna på andra sidan vägen en samlad ålderdomlig kyrkomiljö. Kyrkplatsen har kontinuitet sedan medeltiden och bildar ett viktigt blickfång i kulturlandskapet, framförallt från Locknesjön.

Kyrkobyggnadens exteriör är välbevarad sedan byggnadstiden och präglas tydligt av nyklassicistiska stilideal. Det höga, monumentala tornet och de slätputsade omfattningarna runt fasadens byggnadsdelar ger exteriören ett varierande uttryck.

Kyrkorummets interiör är i stort set...

Läs mer i eget fönster

Härnösands stift
Jämtlands läns museum

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Lockne kyrka, uppförd på 1790-talet, utgör tillsammans med den äldre delen av kyrkogården runt kyrkan, sockenstugan och kyrkstallarna på andra sidan vägen en samlad ålderdomlig kyrkomiljö. Kyrkplatsen har kontinuitet sedan medeltiden och bildar ett viktigt blickfång i kulturlandskapet, framförallt från Locknesjön.

Kyrkobyggnadens exteriör är välbevarad sedan byggnadstiden och präglas tydligt av nyklassicistiska stilideal. Det höga, monumentala tornet och de slätputsade omfattningarna runt fasadens byggnadsdelar ger exteriören ett varierande uttryck.

Kyrkorummets interiör är i stort sett präglad av det sena 1700-talets ideal g...

Läs mer i eget fönster

Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.