Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, RISEBERGA 19:1 RISEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1648-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RISEBERGA KYRKA (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RISEBERGA 19:1

11/21/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Riseberga kyrkoanläggning
Riseberga by ligger strax norr om vackra Rååns dalgång som är klassat som riksintresse för naturvården. Kyrkan omges av hagmarker och mot norr av landsvägen med byns hus av varierande ålder. Över ån går en ovanlig gångbro till kyrkan som visar på en äldre färdväg till kyrkan.
Kyrkogårdens stenmur, grindar och trädkrans har betydande värde. Gamla kyrkogården karaktäriseras mestadels av gravplatser med singel kantade av buxbom eller stenramar enligt sent 1800-tals ideal. Allmänningar utan stenar eller med enkla stenar visar på klassamhället. Den nyare delen karaktäriseras...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Riseberga kyrka,
Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember (granskning),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-06-10 Färdigställd rapport: 2016-11-21