Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, KLIPPAN 3:159 SANKT PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot norr.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT PETRI KYRKA (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLIPPAN 3:159

11/21/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för S:t Petri kyrkoanläggning i Klippan
Kyrkan ligger inbäddad i stadsparkens grönska. Väster om kyrkan finns en förplats med spegeldamm med springvatten som möter besökarna när de går ut från kyrkan. Samspelet med dammen och parken är en viktig del i anläggningen. Trots närheten till vägar ligger kyrkan skyddad från trafiken. Längs norra entrésidan löper en vacker allé.

S:t Petri kyrka är en ikonbyggnad, internationellt känd och omskriven i flera böcker. Den är ritad av Sigurd Lewerentz och invigd 1966. Kyrkan var kulmen på Lewerentz långa arkitektgärning. Byggnaden har mycket stort arkitektonisk...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av S:t Petri kyrka i
Klippan, Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-05-31
Färdigställd rapport: 2016-11-21