Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, VÄSBY 32:1 VÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1627-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSBY KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSBY 32:1

6/29/16 Karaktäristik och bedömning

Väsby kyrka är en påfallande stor kyrka med latinsk korsform och ett högt romanskt västtorn. Fasaderna har många bevarade detaljer som berättar om kyrkans långa och komplexa byggnadshistoria. I de romanska delarna syns sandstensreliefer och omfattningar medan norra korsarmens kännetecknas av den gotiska gaveln. Kyrkans stora gjutjärnsfönster är viktiga för upplevelsen av kyrkans 1800-talskaraktär då den får sin nuvarande utsträckning. Taken av koppar, bly, skiffer och spån bidrar i hög grad till kyrkans rika exteriör.

Tornet har en mycket ovanlig form inte minst den höga spiran är viktig för kyrkans karakteristiska exteriör. I äl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-03-27
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp
utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad.