Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, JONSTORP 40:1 JONSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1629-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JONSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JONSTORP 40:1

8/31/15 Karaktäristik och bedömning

Jonstorps kyrka har getts en relativt sen datering i förhållande till andra kyrkor i kontraktet. Dateringen baseras på murverkets struktur, avsaknaden av sockel och korflykt (ett slags regelbundet proportionssystem). Avsaknad av tydlig stötfog mellan torn och långhus samt det oregelbundna murverket i västgaveln kan tyda på att kyrkan har haft ett äldre västtorn. Kyrkan var vid uppförandet den största kyrkan i häradet. Detta väcker frågor om Jonstorps betydelse under tidig medeltid och kanske förekomsten av en lokal storman. Mycket pekar på att kyrkan har varit helgad åt Sankt Olof vilket var ett populärt helgon under medeltiden och ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2015-02-25
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp
utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Petter Jansson, Maria Sträng Regionmuseet Kristianstad.