Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, SJOUTNÄSET 1:3 SJOUTNÄSETS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4312-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJOUTNÄSETS KAPELL (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

SJOUTNÄSET 1:3

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Sjoutnäsets kapell har en enslig placering på en udde i Stor-Sjouten omgiven av en kyrkogård präglad av naturliga otuktade ytor. Kapellet har en för det tidiga 1900- talet typisk helt spånklädd exteriör med långt nerdragna takfall samt i fasaden synliga strävor. Fasaden är för nationalromantiken karakteristiskt sluten med små tätspröjsade fönster. Sjoutnäsets kapell tillkom under en tid då intresset för äldre timmerbyggande stod på sin höjdpunkt vilket också kan avläsas både i byggnadens exteriör och interiör. Fasaden är i högsta grad välbevarad sedan byggnadstiden och de mindre förändringar som skett har inte berövat byggnaden sin ...

Läs mer i eget fönster

Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, 2004-2005.