Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9 FJÄLLSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vy från väster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FJÄLLSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Fjällsjö kyrka nyuppfördes i trä 1817-1818 några hundra meter från den gamla kyrkplatsen. Kyrkomiljön bestående av kyrka och kyrkogård med bårhus, ekonomibyggnader och prästgården har ett framträdande läge i odlingslandskapet . Kyrkan är uppförd i en nyklassicistisk stil och är relativt välbevarad till form och planlösning med undantag av arkivet som tillbyggts mot sakristians norra fasad samt byte av taktäckning.

Kyrkorummet domineras av väggmålningen med skenperspektiv som täcker hela korväggen och har en klassicistisk stramhet som dock bär en tydlig prägel av 1970-talets restaurering. Strävan att återställa kyrkan till ett äl...

Läs mer i eget fönster

Isa Lindkvist & Christina Persson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, 2005-2006.