Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, FLENINGE 57:1 FLENINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1685-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLENINGE KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FLENINGE 57:1

3/15/18 Karaktäristik och bedömning

Karaktärisering
Fleninge kyrka ligger i utkanten av den lilla byn som samlats kring vägsträckningarna. Sedan
1900-talets mitt har utvecklingen avstannat något i Fleninge som därmed bevarar en mycket
charmig blandning av äldre bybebyggelse till framför allt 1900-talets mitt. Kyrkogården är väl
sammanhållen och framför allt på den södra och västra delen ligger gravplatserna tätt. På
kyrkogården finns en rik gravvårdskultur vad gäller gravplatsernas inramning, växtlighet och
gravvårdar av blandad ålder. Kyrkogården förefaller mycket välbesökt och välvårdad och är en
central och levande plats i den lilla byn.

Kyrkans exteriör ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-09-17
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Rapportgranskning: Petter Jansson
Färdigställd: 2018-03-15