Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, BÅRSLÖV 24:1 BÅRSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1664-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅRSLÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÅRSLÖV 24:1

12/4/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Bårslövs kyrkoanläggning
Kyrkan ligger i södra utkanten av den gamla kyrkbyn som har en långsträckt utformning längs vägen med småskalig bebyggelse i form av enfamiljshus och några gårdar som ligger kvar efter skiftet. Samhället är sedan 1960-talet utbyggt till en villaförort vid sidan om kyrkbyn.
Kyrkan syns vida omkring från väster och har utsikt från kyrktrappan mot hav och Danmark i fjärran. Gamla kyrkogårdens omgärdning av stenmur och lindar är betydelsefull. Kyrkogården är välbevarad enligt sekelskiftesideal och karaktäriseras av buxbomsgravar med singel och äldre höga gravstenar. Nya kyrk...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Bårslöv kyrka,
Helsingborgs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember (granskare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-09-25 Färdigställd rapport: 2015-12-04