Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, ALLERUM 28:1 ALLERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1683-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLERUMS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ALLERUM 28:1

11/15/15 Karaktäristik och bedömning

Karaktärisering
Allerums kyrkby är utpekat som riksintressant kulturmiljö där den välbevarade bymiljön kring
kyrkan, Kulla Gunnarstorps slottsmiljö, tillsammans med fornlämnings- och odlingslandskapet
samt Kulla fälad utgör värdefulla delar. Byns äldre historia finns delvis bevarad i byns
topografiska struktur. Kyrkogårdens storlek är troligen den samma som den haft sedan kyrkan
byggdes och vägnätet kring kyrkan har formats av landskapet och tillfartsvägar till gårdar och
omgivande byar. Kyrkans betydelse i socknen är mycket påtaglig genom dess centrala placering i
byn.

Liksom Kullabygdens fornlämningsmiljö ger Allerum int...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-09-24
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp
utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad.
Granskning: Maria Sträng, Regionmuseet Kristianstad.
Färdigställd: 2015-11-15