Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, TÖLÖ 8:25 M.FL. TÖLÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

783-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖLÖ KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

TÖLÖ 8:25

TÖLÖ 8:2

10/12/06 Karaktäristik och bedömning

TÖLÖ KYRKA är belägen på Tölöbergets östra sida intill en medeltida kyrkplats, där ett gravkor från 1700-talet ännu står kvar på den gamla kyrkogården. Kyrkan ligger i Kungsbackas nordöstra utkanter med Tölö bys äldre bebyggelse samlad kring vägkorsningen invid kyrkan och med anknytande villabebyggelse österut. Pastorsexpedition och församlingshem (1975) ligger söder om kyrkan och vaktmästarkontor i nordöst.

Kyrkogården kringgärdas av en kallmurad skalmur med smidesgrindar, kantad av trädrader. Gravkoret från 1700-talet, vilorum för släkterna Sahlgren, Alströmer och Silfverschiöld, har ljusa putsade fasader med rusticeringar och ku...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).