Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, KROGSERED 1:16 KROGSEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1976-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KROGSEREDS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

KROGSERED 1:16

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

KROGSEREDS KYRKA är högt belägen på medeltida kyrkplats i Krogsered i Hallands inland, nära gränsen till Småland. Hagmarker tillhörande kyrkan breder ut sig åt öster. Stenmurarna som inhägnar kyrkogården härrör i grunden från 1700-talet och omlades på 1880-talet. Murarna genombryts av smidesgrindar. Kyrkogården genomkorsas av grusade gångar och utvidgades åt öster 1933. Bland gravvårdarna märks en gravsten från 1684. Till anläggningen hör en rödmålad ekonomibyggnad (1987).

Kyrkan uppfördes 1815-19 och ersatte då en äldre föregångare av trä. Kyrkan eldhärjades 1924, men stenmurarna stod kvar. Kyrkan återuppbyggdes på det gamla murve...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).