Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, TOMASGÅRD 1:100 HÄLLESJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4143-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLESJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Bräcke

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOMASGÅRD 1:100

12/31/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Den åttkantiga rödputsade centralkyrkan med sina vita omfattningar är med sin form och färg ovanlig i Jämtlands län. Den stora kyrkogården med sin monumentala stenmur och minnesstenen över den medeltida kyrkan vittnar om bygdens höga ålder. Kyrkobyggnaden och bårhuset är placerade i fil med den äldre 1700-talsklockstapeln byggd av Pål Pehrsson i Stugun och sammanlänkas med den övriga kyrkogården av grusade gångar, vilket ger miljön en enhetlig prägel.

Kyrkans exteriör bevarar sin nyklassicistiska form och karaktär från byggnadstiden trots att den genomgått ombyggnader som delvis förän...

Läs mer i eget fönster

ADL Creativa AB, Anders Stjernberg.