Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, SKEPPSSÄTTNINGEN 2 JENNY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JENNY KAPELL (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

SKEPPSSÄTTNINGEN 2

5/5/04 Karaktäristik och bedömning

Jenny kapell uppfördes år 1933 på privat initiativ i stationssamhället Jenny utanför Västervik. Den ursprungliga delen är exteriört välbevarad sedan byggnadstiden. Plåttak och panel är ursprungliga, fönstren är förmodligen delvis utbytta mot nyare av samma utformning. Invändigt har den ursprungliga kapellbyggnaden bevarad panel på väggar och i tak. Trots vissa förändringar är planlösningen densamma som när byggnaden uppfördes. Renoveringarna på 1960- och 1980-talet präglar övriga delar, samt ytskikten.

Sammanfattningsvis:
* Jenny kapell har lokalhistoriska värden och vittnar om ett lokalt religiöst engagemang.
* Exteriören på kap...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp Linköpings stift (Kalmar läns museum)