Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, TÖRNSFALLS PRÄSTGÅRD 1:3 TÖRNSFALLS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖRNSFALLS KYRKOGÅRD (akt.), TÖRNSFALLS KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÖRNSFALLS PRÄSTGÅRD 1:3

12/20/04 Karaktäristik och bedömning

Törnsfalls kyrka är en av totalt fyra kyrkor i Linköpings stifts del av Kalmar län som är av medeltida ursprung. De övriga är S:ta Gertrud i Västervik samt Tveta och Pelarne. Kyrkan i Törnsfall är den enda av dessa med medeltida torn. Samtliga murar utom sakristians är av medeltida ursprung. Gavelröstena och omfattningar av tegel är delvis senare.

Kyrkans yttre karaktäriseras av de släta, vällagda murarna i natursten och gavelröstena i tegel med rundbågiga blinderingar. Tornet har aldrig varit putsat. Det har däremot långhuset, men det renknackades, i nationalromantisk anda, vid renoveringen 1909. Tornet har varit täckt med ett py...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp Linköpings stift (Kalmar läns museum)

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS
HELHET
På Törnsfalls kyrkogård har människor begravts sedan medeltiden. En vandring över
kyrkogården berättar om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner, synen på
döden och på sorgearbetet i stort. Enstaka gravvårdar och grupper av vårdar vittnar om
skiftande ideal och många gånger om hantverksskicklighet. De rymmer information som
handlar om person- och/eller lokalhistoria.
De äldsta delarna av Törnsfalls kyrkogård, kvarteren närmast kyrkan, har brukats sedan
medeltiden. Sedan dess har kyrkogården utvidgats åt norr och framför allt öster i olika
etapper, allt ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson
och Liselotte Jumme vid Kalmar läns museum.