Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ÄRENTUNA 3:1 ÄRENTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ärentuna kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄRENTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄRENTUNA 3:1

12/15/04 Karaktäristik och bedömning

Ärentuna kyrka är i stort sett oförändrad sedan senmedeltiden. Dess uppbyggnad med långhus och smalare kor utgör en övergångsform mellan det romanska skedet och det gotiska salkyrkoskedet. Dess yttre arkitektur är artikulerad genom de putsade blinderingsnischerna. Vapenhuset har bevarat mycket ålderdomliga vindskidor. Interiören präglas till stor del av de välbevarade kalkmålningarna från 1430-talet. I bänkinredningen har man återanvänt delar av 1690-talets bänkskärmar, gavlar och dörrar. Predikstolen är ett konstnärligt högtstående verk av bildhuggaren Magnus Granlund.

Johan Dellbeck, Upplandsmuseet