Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, KÄGLEHOLM 1:2 ÖDEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödeby 5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDEBY KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄGLEHOLM 1:2

10/13/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Ödeby kyrka ligger på en ö i sjön Väringen. Kyrkan är belägen på en åsbildning, omgiven av odlad mark med skogsbevuxna omgivningar. Strax söder om kyrkan ligger ruinen efter Kägleholms slott.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Ödeby kyrka ligger precis vid landsvägen med tornets västra entré direkt mot vägen. Kyrkogården sträcker sig söder, öster och norr om kyrkan. Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som främst i öster bildar en hög terassmur. I öster och delvis i söder avgränsas kyrkogården även av en planterad häck. Delar av en äldre trädkrans finns utanför inhägnaden.
Det finn...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Örebro läns museum
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum
Texterna remitterade till Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen i Örebro län