Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, LOFTA KYRKA 1:1 LOFTA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2630-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOFTA KYRKA (akt.), LOFTA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOFTA KYRKA 1:1

12/20/04 Karaktäristik och bedömning

Lofta kyrka uppfördes 1835-37 som en salskyrka i tidstypisk nyklassicistisk stil. Arkitekten, Per Axel Nyström, tog sina intryck från den klassiska antiken med harmoniska proportioner, symmetri och enkelhet som utgångspunkter. I Lofta kyrka, liksom i många andra av tidens kyrkor, kom det till uttryck i ett lågt sadeltak, stora ljusinsläpp och ett lanterninprytt torn. Interiört resulterade det i ett ljust och stort kyrkorum med ett flackt tunnvalv över långhus och kor. Lofta kyrkas plan är dock ovanlig med det indragna tornet och den inbyggda korabsiden. Nyström är upphovsman till ett 15-tal kyrkor i landet, varav Lofta och Ukna kyrk...

Läs mer i eget fönster

referensgrupp Linköpings stift (Kalmar läns museum)

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Lofta kyrkogård är en plats med lång historia. Kyrkogårdens omfattning har växlat genom åren, men här har sockens människor begravts i många hundra år. En vandring över kyrkogården berättar om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner, synen på döden och på sorgarbete i stort. Enstaka gravvårdar och grupper av vårdar vittnar om skiftande ideal och många gånger om hantverksskicklighet. De rymmer information som handlar om person- och eller lokalhistoria i form av personnamn, ort-/gårdsnamn och titlar. På Lofta kyrkogård förekommer titlar såsom hemmansägare, kantor,...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson och Liselotte Jumme vid Kalmar läns museum.