Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 GLADHAMMARS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2326-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLADHAMMARS KYRKA (akt.), GLADHAMMARS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Begravningsplats

GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1

12/17/04 Karaktäristik och bedömning

Gladhammar kyrka, uppförd 1883-86, tillhör en grupp kyrkor som vid 1800-talets slut och 1900-talets början utfördes i en historiserande stildräkt. I Gladhammar kyrka har nyromanska och nygotiska inslag tillsammans med centralkyrkotanken blandats för att skapa den för länet ovanliga kyrkobyggnaden. Jämförelser kan närmast göras med Örsjö kyrka, även den av typen centralkyrka i tegel, uppförd av arkitekten E V Langlet 1889, men nedbrunnen och återuppförd på 1970-talet. I länet finns ytterligare två kyrkor med blottad tegelfasad, nämligen S:t Petri i nygotik (1905) och Nybro i nationalromantik (1929-34)
Gladhammars gamla kyrka av trä...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp Linköpings stift (Kalmar läns museum)

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
På begravningsplatsen har människor begravts under mycket lång tid. En vandring över kyrkogården berättar om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner, synen på döden och på sorgarbete i stort. Enstaka gravvårdarna och grupper av vårdar vittnar om skiftande ideal och många gånger om hantverksskicklighet. De rymmer information som handlar om person- och eller lokalhistoria i form av personnamn, ort-/gårdsnamn och titlar. På Gladhammars kyrkogård förekommer titlar som exempelvis Hemmansägaren, Trävaruhandlaren, Kyrkovaktmästaren, Brukstjänstemannen, Kronolänsman, Fr...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson och Liselotte Jumme vid Kalmar läns museum.