Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, VIKSTA 12:2 VIKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Viksta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKSTA 12:2

10/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan är belägen i anslutning till Viksta by som är en välbevarad kyrkby med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Viksta kyrka är mycket välbevarad i sitt senmedeltida skick. Interiören präglas i hög grad av de senmedeltida valven och kalkmålningarna från 1503. Inredningen i övrigt härstammar till stor del från 1700- och 1800-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkorummet genom den restaurering som genomfördes enligt arkitekten och antikvarien Erik Lundbergs förslag. Restaureringen förenar på ett lyckat sätt medeltidens interiör med senare tiders tillägg i klassicistisk stil.

Upplandsmuseet Johan Dellbeck